News

Back to overview

MKB-metaal start 2017 goed

13 April 2017 - Uitkomsten Koninklijke Metaalunie Economische Barometer MKB-Metaal 1e kwartaal 2017...

MKB-metaal start 2017 goed

Het MKB-metaal laat na het eerste kwartaal van 2017, met dank aan een verbeterde binnen- en buitenlandse orderpositie, wederom verbetering zien. De realisatie over het eerste kwartaal van 2017, de positieve waardering en de verwachtingen voor het tweede kwartaal nemen verder toe. Relatief veel bedrijven hebben hun verkoopprijzen in het eerste kwartaal verhoogd en de investeringsverwachtingen zijn in vergelijking met de afgelopen acht jaar positief. Dit blijkt uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal.

Orderpositie binnenland - Het positieve sentiment in het MKB-metaal wordt gevoed door een verdere verbetering van de binnenlandse orderpositie. Net als in het vierde kwartaal is bij vier op de tien bedrijven de binnenlandse orderportefeuille in het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Ook de waardering van de binnenlandse orderpositie is positief. Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan hierover tevreden te zijn, terwijl minder dan 10% aangeeft ontevreden te zijn. Sinds 2008 waren ondernemers niet zo positief over de binnenlandse orderpositie. Het aantal bedrijven dat een beter tweede kwartaal verwacht neemt iets toe. Het aantal bedrijven dat een slechter kwartaal verwacht neemt sinds het vierde kwartaal van 2015 gestaag af. Onder de respondenten is de gemiddelde totale orderportefeuille iets afgenomen van 7,9 naar 7,6 weken. Dit is het derde kwartaal op rij dat de orderportefeuille in weken afneemt.

Orderpositie buitenland - Van de respondenten geeft bijna de helft aan te exporteren. De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille over het eerste kwartaal wordt positief beoordeeld, beter nog dan de binnenlandse. Voor de export blijft echter gelden, dat de ontwikkelingen de afgelopen jaren veel grilliger zijn dan die van het binnenland. Matige resultaten worden afgewisseld met flinke groei, zoals nu het geval is. Ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn overwegend positief. 40% van de exporteurs verwacht een verdere groei van de orderportefeuille.

Verkoopprijzen - Na een aantal kwartalen op rij waarin er net iets meer bedrijven waren die hun verkoopprijzen verhoogden, dan bedrijven die hun verkoopprijzen verlaagden, heeft in het eerste kwartaal van 2017 bijna 30% van de deelnemers hun verkoopprijzen verhoogd. Deze prijsverhoging zal deels het gevolg zijn van het aantrekken van de vraag, maar is ook zeker een compensatie voor de gestegen inkoopprijzen. Uit recent onderzoek van de Nevi blijkt dat de prijzen van grondstoffen, halffabricaten en componenten sterk oplopen als gevolg van beperkte leveringscapaciteit door leveranciers.

Arbeidsmarkt - Bij de respondenten werken gemiddeld 17 vaste medewerkers en 1,7 flexibele krachten. Net als in het afgelopen kwartaal werken er bij een op de vijf bedrijven meer medewerkers dan in het kwartaal daarvoor. Bij een op de tien bedrijven werken juist minder mensen in vaste dienst. Wederom groeide ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten. De groei hiervan was echter kleiner dan de groei van het vaste personeel. Dat de druk op de arbeidsmarkt toeneemt, geldt ook voor het MKB-metaal. Op dit moment heeft 36% van de deelnemers tenminste een vacature openstaan. Gemiddeld hebben deze bedrijven 2,3 vacatures.

Bedrijfsresultaat - Ondanks de overwegend positieve beoordeling van de orderportefeuille is per saldo het bedrijfsresultaat maar weinig toegenomen, bij 31% een toename bij 16% een afname. Op de vraag hoe het bedrijfsresultaat wordt gewaardeerd zijn de reacties over alle sectoren redelijk hetzelfde. 55% van de bedrijven waardeert het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal positief, terwijl 5% deze als negatief kwalificeert. De positieve reacties over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat nemen gestaag toe. 40% van de deelnemers verwacht een toename, terwijl bijna 10% een afname verwacht. Na een lichte teruggang van de winstgevendheid onder de respondenten in de afgelopen twee edities van de Economische Barometer is deze in het eerste kwartaal van 2017 weer iets toegenomen. 69% van de bedrijven geeft aan winst te maken, 7% verlies en 24% zegt break even te draaien.

Investeringen in het machinepark - Sinds 2008 is de investeringsverwachting negatief. Dat wil zeggen dat er meer bedrijven zijn die aangeven minder te gaan investeren in hun machinepark, dan dat er bedrijven zijn die verwachten meer te gaan investeren. In de afgelopen jaren nam het aantal bedrijven dat verwachtte meer te gaan investeren geleidelijk toe. In het derde kwartaal van 2016 leek deze trend in negatieve zin hard te worden doorbroken. Maar het herstel van de positieve trend lijkt in de maak. Voor het eerst in acht jaar geven nagenoeg evenveel ondernemers aan meer te gaan investeren, als er ondernemers zijn die zeggen minder te gaan investeren.


Koninklijke Metaalunie is met ruim 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 22 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen.
 

Print this pageSend to a friend

Back to overview

About Gas Turbines

The history of the gas turbine for power generation can date back to the beginning of 20th century when a British engineer, Sir Frank Whittle and a German scientist, Hans von Ohain, independently developed a gas turbine for aircraft propulsion. Also, in the same period, the first gas turbine for power generation was operational in 1939 in Neufchateau, Switzerland. Ever since, the explosion of gas turbine designs in the different parts of the world has never stopped.

Read more

About DGTA

The Dutch Gas Turbine Association is a sector association for the gas turbine industry in the Netherlands. The association was established in 1981 with the help of the Ministry of Economic Affairs. The main goal is to initiate, encourage and support a broad range of activities, with the aim to strengthen the technological, commercial and labour market position of this gas turbine industry.

Read more